Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola

Slovenská národnostná základná škola v Mlynkoch


Az iskola múltja


A Székesfehérvári Püspöki Levéltárban vannak elhelyezve a régi idők iskolatörténetének anyagai és az egykori kánoni vizitációk jegyzőkönyvei. Eszerint Pilis - Szent - Keresztnek községi iskolája van, tanítója Martin Cebák világi tanító. Az iskolába 10 gyerek jár. Az oktatás szlovák nyelven folyik. Tankönyveik: Latin - szlovák - német ABC, A latin nyelv alapjai.


Az első kánoni vizitáció (egyházi ellenőrző látogatás) 1805-ben zajlott. Innen tudjuk, hogy: a településen elemi iskola működik, melyben szlovákul és németül tanítanak. Tanítója František Chládek. A jegyzőkönyv szerint még nincs elegendő tapasztalata.


A második kánoni vizitáció (1817) szerint az iskolát 1815-ben építették. Nádfedeles, egy tanterme van 130 tanuló részére. A tanterem viszonylag világos, tágas és kényelmes. Az iskolaköteles gyerekek száma több, mint 130, de a szülők nem küldik őket iskolába, egyrészt hanyagság miatt, másrészt azért, mert nincs mit rájuk adni. Tanító és kántor Jozef Ceitey, jó képességekkel rendelkezett. Az iskola elemi fokozatú, a tanítási idő 2 és fél óra délelőtt, és 2 és fél óra délután. Körülbelül 36 gyerek látogatja az iskolát. A téli iskola legfeljebb 4 hónapig tart, azután az egész nyár folyamán egy gyerek sem jár iskolába.

 

Az 1829-es kánoni vizitáció szerint a falu papja hetente ellenőrzi az iskolát, betekint a tanítás módszereibe. A szülőkről megállapították, hogy a gyerekeket redszertelenül küldik iskolába. A tanító Matej Šušic. Ismeretei megfelelőek és szorgalmasan tanítja a gyerekeket. A kánoni vizitáció még egy tanítót említ, František Bajert, aki szerény képességekkel rendelkezik, csak szlovákul tud, feladata az iskolai tanítás.


Az iskola épületéről megállapítják, hogy nagyon rossz a tető, az eső befolyik a terembe. Ebben az évben az iskolát 50 gyerek látogatja.


Az 1839-es kánoni vizitáció szerint Martin Kavan kellő pedagógiai képességekkel rendelkezik, kántorként is megfelel a követelményeknek.


1862-ben fia, Baltazár Kavan 5 évig dolgozott segédtanítóként az iskolában.
A 19. század utolsó évtizedében még voltak szlovákul tudó tanítóink, de már beindult az erőteljes áttérés a kizárólag magyar nyelvű oktatásra.


1906 október 18-án Petri Mór tanfelügyelő levele szerint: "A pilisszentkereszti állami elemi iskola ügye most véglegesen rendeződik, oly módon, hogy az állam magára vállalta az építés feladatát".
Az iskola 1910-ben épült, 1911-ben fejezték be és adták át


A 20. században 1948-ig az állami iskolában nem tanítottak nemzetiségi nyelvet.
Ez a tanítók számára nagy nehézséget jelentett, mivel az iskolába, óvodába kerülő gyerekeket először magyarul kellett megtanítani. A ma is élő 60-70-80 éves emberek leveleikben szlovákul, magyar ABC-vel írtak, mivel írni nem tanultak meg szlovákul. Az olvasást az imakönyvekből sajátították el. A most 40-50 évesek még iskolás koruk előtt, csak az óvodában kezdték el tanulni a magyar nyelvet. Ma már fordított a helyzet. A gyerekek óvodában, iskolában tanulják meg elsősorban a szlovák nyelvet.


Az iskola alapító okirata (1997. dec. 1. ) szerint az intézmény alaptevékenysége határozza meg a nemzetiségi feladatokat:


"Szlovák nemzetiségi oktatás 1-8 évfolyam
Szlovák nemzetiségi kultúra és hagyomány ápolása"


Az alapító okirat az iskola névváltozását is tartalmazza.

A Pilisszentkereszti Általános Iskolából Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola lett.

 

 
Iskolánk elérhetőségei
2098 Pilisszentkereszt
Rákóczi Ferenc utca 12.
Tel.: 06 -26 -347-638 / +3630-715-3215
OM azonosító: 032400

Iskolánk elérhetőségei
részletek...
Határtalanul
Kövessen minket a Facebook-on!
Slovenská národnostná základná škola v Mlynkoch
https://mlynkysuli.hu
06 -26 -347-638 / +3630-715-3215