Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola

Slovenská národnostná základná škola v Mlynkoch

Köszönjük!


A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola farsangi báljának támogatói:

Támogatók

A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola nevében köszönjük a felajánlásokat és a támogatásokat, amivel a szülők hozzájárultak farsangi bálunk sikeréhez!

Az iskola pedagógusai

Digitális kompetenciamérés


2024. február 12-én az Oktatási Hivatal dolgozója, Vagács Zsuzsanna, előadást tartott pedagógusainknak a digitális kompetenciamérés eredményeiről.

 

12. februára 2024 pracovníčka Školského úradu Zsuzsanna Vagács nám prednášala o výsledkoch digitálneho merania kompetencií.


Digitális kompetenciamérés Digitális kompetenciamérés

 

Kedves Szülők!


 

Hittan oktatás

 

Mit tegyen, ha gyermekét katolikus hit- és erkölcstanra szeretné járatni?

 

Kérjük olvassa el lenti információs anyagokat, (és) vagy látogasson el az iskolában megrendezett tájékoztatóra.

Hittan oktatás

 

Teendők jelentkezési szándék esetén ... További információk a hitoktatásról ...

 

Tájékozódhat az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Hitoktatási Felügyelősége honlapján is.

https://ebphitoktatas.hu/katolikushittan

 

Kiállításon voltunk


Ötödik osztályosaink 2024. február 09-én néhány hatodik osztályos tanulóval együtt a történelem órán kívül is elmerülhettek az ókori görögök varázslatos világában. A budapesti Ancient Greece Kiállítás megtekintése kiváló alkalmat nyújtott arra, hogy behatóbban is megismerhessék a két legjelentősebb hellászi poliszban élő ókori görögök, az athéniak és a spártaiak történelmét, kultúráját, életmódját, hiedelemvilágát.

Boli sme na výstave

9. februára 2024 sa naši piataci spolu s niektorými šiestakmi mohli ponoriť do čarovného sveta starovekých Grékov aj mimo hodiny dejepisu. Návšteva výstavy Ancient Greece v Budapešti bola skvelou príležitosťou bližšie spoznať históriu, kultúru, životný štýl a náboženské predstavy starovekých Grékov žijúcich v dvoch najvýznamnejších polis Helady v Aténach a Sparte.


Kiállításon voltunk Kiállításon voltunk
Kiállításon voltunk Kiállításon voltunk
Kiállításon voltunk Kiállításon voltunk

 

Magyar Kultúra Napja


Nem mindennapi előadókkal ünnepeltük iskolánkban idén a Magyar Kultúra Napját: a Kossuth-díjas Sebő Ferenc, aki a Nemzet Művésze is, és zenekarának egyik tagja, Soós Réka, Junior Primissima díjas népzenész voltak vendégeink. Főleg Weöres Sándor megzenésített verseit hallhatták a gyermekek, de volt közös éneklés is. Sebő Ferenc a költő vidám verseiből is előadott néhányat a nézőközönség nagy derültségére.
Ezúton is köszönjük a művészeknek a színvonalas előadást.
Kati néni, Laci bácsi

 

30. januára sme v našej škole oslávili Deň maďarskej kultúry s mimoriadnymi interpretmi. Pozvanie prijali nositeľ Kossuthovej ceny, Národný umelec Ferenc Sebő a nositeľka ceny Junior Primissima Réka Soósová. Deti si vypočuli v sprievode hudobných nástrojov najmä básne Sándora Weöresa, a s umelcami si zaspievali. Ferenc Sebő sa pripravil aj s veselými básňami od autora, s čím rozosmial obecenstvo.
Touto cestou ďakujeme umelcom za výborné predstavenie.
Teta Kati a ujo Laci


Kultúra Napja Kultúra Napja

 

Kazinczy szép magyar beszéd verseny


2024. január 25-én megtartottuk a Kazinczy szép magyar beszéd verseny iskolai fordulóját.
Az 5-6 osztályos kategóriában Kittenberger Kálmán egy elefántokról szóló leírását olvasták fel a versenyzők.
I. helyezettek: Pap Róza 5. osztály, Szép-Gyaraki Csongor 6. osztály
II. helyezettek: Rech Zénó 5. osztály, Szemán Csenge 6. osztály
III. helyezett: Dénesi Kristóf Merse 6. osztály
Az 7-8 osztályos kategóriában Vágó Márta József Attiláról szóló visszaemlékezésének egy részletét olvasták fel a résztvevők.
I. helyezettek: Nagyváti Boróka, Csehák-Szeifert Lujza 7. osztály
II. helyezett: Urbanics Darinka 8. osztály
Az eredményhirdetésre január 26-án, pénteken került sor. A területi fordulón Pap Róza, Szép-Gyaraki Csongor, Nagyváti Boróka és Csehák-Szeifert Lujza fogja képviselni.

25. januára 2024 sme usporiadali školské kolo súťaže Kazinczyho pekná maďarská reč.
Súťažiaci z 5. a 6. triedy vo svojej kategórii nahlas čítali opis o slonoch od Kolomana Kittenbergera.
I. miesto: Róza Papová 5. trieda, Csongor Szép-Gyaraki 6. trieda
II. miesto: Zénó Rech 5. trieda, Csenge Szemánová 6. trieda
III. miesto: Kristóf Merse Dénesi 6. trieda
Súťažiaci z 7. a 8. triedy vo svojej kategórii nahlas čítali rozpomienku na Attilu Józsefa od Márta Vágóovej.
I. miesto: Boróka Nagyvátiová, Lujza Csehák-Szeifertová 7. trieda
II. miesto: Darinka Urbanicsová 8. trieda
Vyhlásenie výsledkov sa konal piatok, 26. januára. Na regionálnom kole súťaže nás bude reprezentovať Róza Papová, Csongor Szép-Gyaraki, Boróka Nagyvátiová a Lujza Csehák-Szeifertová.

 

Kazinczy verseny  Kazinczy verseny  Kazinczy verseny  Kazinczy verseny

 

Felsős Szlovák Kommunikációs Verseny


2024. január 18-án került megrendezésre a Felsős Szlovák Kommunikációs Verseny, amely az egészség-betegség témakörből merített.
Az 5. osztályból Rech Zénó a 3., Pap Róza a 2. és Székely Martin az 1. helyezést érte el.
A 6. osztályból Spiegelhalter Noel a 3., Dénesi Kristóf Merse a 2. és Szép- Gyaraki Csongor az 1. lett.
A 7. osztályból Motika Milica a 3., Nagyváti Boróka a 2. és Csehák-Szeifert Lujza az 1. helyezést érte el.
A 8. osztályból Grezner Alex a 3., Daniss Hanna a 2. és Puha Regina az 1. lett.
Az Okleveleket és a SlovakUm gyerekkönyvét, a Ľudo-t, január 26-án, pénteken, vették át a tanulók.

 

18. januára 2024 sme usporiadali Komunikačnú súťaž pre žiakov vyššieho stupňa na tému Zdravie-choroba.
5. ročník: 3. miesto- Zénó Rech, 2. miesto- Róza Papová, 1. miesto Martin Székely;
6. ročník: 3. miesto- Noel Spiegelhalter, 2. miesto Kristóf Merse Dénesi, 1. miesto- Csongor Szép-Gyaraki;
7. ročník: 3. miesto- Milica Motiková, 2. miesto- Boróka Nagyvátiová, 1. miesto- Lujza Csehák-Szeifertová;
8. ročník: 3. miesto- Alex Grezner, 2. miesto- Hanna Danissová, 1. miesto- Regina Puhová.
Diplomy a knihu pre deti s názvom Ľudo si deti mohli prevziať 26. januára.


Szlovák Komunikációs Versenyt Szlovák Komunikációs Versenyt

 

Adventi témahét


2023 utolsó tanítási hetén került megrendezésre iskolánkban az Adventi témahét, amely csütörtökön fergeteges ünnepi műsorral zárult. A 4. és a 8. osztályt Papucsek Márta készítette fel, a zenészeket Vasvári Márta Mirjam.

Posledný vyučovací týždeň v roku 2023 sa v našej škole konal adventný tematický týždeň, ktorý sa vo štvrtok skončil fantastickým slávnostným programom. 4. a 8. ročník pripravila Marta Papučeková, hudobníkov Marta Mirjam Vasváriová.

 

Adventi témahét Adventi témahét Adventi témahét Adventi témahét

 

Adventi gyertyagyújtás


Általános iskolánk és a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat 2023. december 3-án szervezte meg az első Adventi gyertyagyújtást a pilisszentkereszti emlékparkban.

 

Slovenská samospráva v Mlynkoch a naša základná škola 3. decembra 2023 usporiadali v pamätnom parku obce slávnosť spojenú so zapálením prvej adventnej sviečky a kultúrnym programom.


Adventi gyertyagyújtás Adventi gyertyagyújtás

 

Vers- és prózamondó verseny


2023. november 21-én adott otthont a budapesti szlovák iskola az Angyalföldi Szlovák Önkormányzat hagyományos vers- és prózamondó versenyének, amelyen 70 tanuló vett részt Dabas-Sáriból, Dunaegyházáról, Piliscsévről, Jásdról, Pilisszentkeresztről és Budapestről. Iskolánk 6. osztályos tanulója Dénesi Kristóf Merse a 2. helyezést érte el. Gratulálunk!

 

Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti usporiadala 21. novembra 2023 v knižnici budapeštianskej slovenskej školy tradičnú súťaž v prednese prózy a poézie, ktorej sa zúčastnilo 70 žiakov z Dabašu-Šáre, Dunaeďháze, Čívu, Jášču, Mlynkov a Budapešti. Žiak našej školy, Kristóf Merse Dénesi získal 2. miesto. Gratulujeme!


Vers- és prózamondó verseny Vers- és prózamondó verseny

 

Pályaorientációs nap


A november 15-ei pályaorientációs napon a 2. és 4. osztályosok a közeli Breier farm életével ismerkedtek. Bemutatták nekünk a gyümölcs- és zöldségfeldolgozó üzemet, az állatgondozók és felszolgálók munkáját - éttermük is van -, sőt, még traktorozás is volt a program végén. Megismertük egy kicsit az autóbuszvezetők munkáját is, ugyanis a menetrend szerinti járatokkal utaztunk.
Kati néni és Laci bácsi .

15. novembra sme v škole mali Deň kariérnej orientácie. Žiaci 2. a 4. ročníka navštívili farmu Breier. Pozreli si závod na spracovanie ovocia a zeleniny, prácu chovateľov zvierat a čašníkov, keďže farma má vlastnú reštauráciu. Na konci programu sa dokonca previezli traktorom. Dozvedeli sa aj o náplni práce vodičov autobusov, keďže sme cestovali hromadnou dopravou.
Teta Kati a ujo Laci

 

Pályaorientációs nap 2023 Pályaorientációs nap 2023 Pályaorientációs nap 2023 Pályaorientációs nap 2023 Pályaorientációs nap 2023 Pályaorientációs nap 2023 Pályaorientációs nap 2023

 

Nyílt nap az iskolában


 

Nyílt nap az ikolában 2023

Éjszaka az Iskolában


2023. október 20-án a 3. osztályos tanulóink az iskolában aludtak. Gabi és Kati néni programokkal teli éjszakát varázsoltak a gyerekeknek. Volt éjszakai túra, esti foci, pizzázás, süteményezés, filmnézés és sok más vicces tevékenység. 

20. októbra žiaci 3. ročníka spali v škole. Teta Gabi a Kati vykúzlili pre deti noc plnú programov. Nechýbala nočná túra s lampášikmi, večerný futbal, pizza, sladkosti, pozeranie filmu a veľa vtipných aktivít. 

 

Éjszaka az iskolában 2023 Éjszaka az iskolában 2023 Éjszaka az iskolában 2023 Éjszaka az iskolában 2023 Éjszaka az iskolában 2023 Éjszaka az iskolában 2023 Éjszaka az iskolában 2023 Éjszaka az iskolában 2023  

Megemlékezés az 56-os Forradalomról


67 éve történtek az október 23-i magyarországi események. Ezekre a történelme napokra emlékeztünk iskolánkban. Hagyományosan a 7. osztályosok adták a műsort, osztályfőnökük Barta Zoltán felkészítésével. Az előadás Önök is megtekinthetik 2023. október 22-én az Emlékparkban. A műsor 18 órakor kezdődik.

 

Od udalostí z 23. októbra v Maďarsku uplynulo 67 rokov. Nie tieto udalosti sme spomínali v našej škole. Program pripravila 7. trieda s triednym učiteľom Zoltánom Bartom. Predstavenie si môžete pozrieť aj Vy na obecnej slávnosti, ktorá bude 22. októbra 2023 v Parku predkov o 18. hodine.


Forradalom emlékműsor Forradalom emlékműsor
Tanulóink a község ünnepségén az 56-os forradalom-és szabadságharcról emlékeztek meg.

Felkészítő tanár: Barta Zoltán 


Forradalom emlékműsor Forradalom emlékműsor

Látogatás a GEODA kiállításra


2023. október 19-én a 3. osztályosaink Gabi és Kati nénivel ellátogattak Esztergomba, a GEODA interaktív ásvány-és őslénykiállításra. A kalandorok három ásványokkal és három ősmaradványokkal berendezett termet tekintettek meg, a foglalkoztatókban ékszert készítettek, aranyat mostak és ősmaradványok után kutattak. A foglalkozások során három kincset szereztek meg, amelyekkel hazatérhettek a nem mindennapi kirándulásról.

19. októbra 2023 navštívili žiaci 3. ročníka interaktívnu výstavu minerálov a prehistorických tvorov GEODA v Ostrihome. Sprevádzali ich teta Gabi a Kati. Dobrodruhovia navštívili tri výstavné miestnosti o mineráloch a fosíliách. Na zamestnaniach vyrábali šperky, ťažili zlato a vykopávali fosílie. Na nich získali tri poklady, s ktorými sa mohli vrátiť domov z výletu.

 

Geoda Geoda Geoda Geoda Geoda

Mesemondó verseny 2023.


2023. október 3-án Mesemondó versenyt rendeztünk az alsósok számára.

3. októbra 2023 sme usporiadali súťaž v prednese prózy s názvom Rozprávkovo.

 

Díjazottjaink:

1.o. Kőmíves Anna (1.), Sipos Lara (2.), Németh Rozi (3.)

2.o. Mikusik Róza (1.), Fuhl Gergő (2.), Zsebényi István (3.)

3.o. Molnár Boróka (1.), Bakai Barnabás (2.), Kováts Flóra (3.)

4.o. Hőgye Boglárka (1.), Tóth Anna (2.), Glück Emma (3.)

Gratulálunk!

 

Naši víťazi:

1.t. Anna Kőmíves (1.), Lara Sipos (2.), Rozi Németh (3.)

2.t. Róza Mikusik (1.), Gergő Fuhl (2.), István Zsebényi (3.)

3.t. Boróka Molnár (1.), Barnabás Bakai (2.), Flóra Kováts (3.)

4.t. Boglárka Hőgye (1.), Anna Tóth (2.), Emma Glück (3.)

Gratulujeme!

 

Mesemondó verseny 2023 Mesemondó verseny 2023 Mesemondó verseny 2023 Mesemondó verseny 2023
Határtalanul 2023


Fotók a 2023. április 1-5. között megvalósuló Határtalanul (HAT-KP-1-2022/1-000833) programról. 

Határtalanul 2023

 

További képek ... 

Részletes beszámolónk a programról ... 

 

Adatkezelési tájékoztató


Iskolánk a végzős tanulóit ballagási ünnepség keretében búcsúztatja el, amelyen a megbízásunkból - külsős szakember megbízásával - számos fotó és videófelvétel készül.  A felvételek révén kezelt személyes adatok, adatkezelési tájékoztatója megtekinthető, az alábbi linken:

A Tájékoztató a 2022. évi Ballagáson készült fotókról és videókról ... 

 

Tájékoztató a 2022. évi Évzáró ünnepségen készült fotókról és videókról... 

 

Bármilyen további adatkezelési, adatvédelmi kérdés merül fel, úgy a köznevelési intézmény adatvédelmi tisztviselője készséggel nyújt benne tájékoztatást.

 

Adatvédelmi tisztviselőink elérhetőségei...

Magyar Falu Program 2022


Magyar Falu Program 2022

"Iskolaépület felújítása és iskolai tornaterem, tornaszoba fejlesztése" 2022 című pályázat

MFP-ITF/2022 kódszámú pályázati kiírásra az alábbi intézmény nyert:

 

 Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola PB1901

Projekt azonosító: 3347192436

Támogatás összege: 25 692 989,- Ft

Tervezett megvalósítás időszaka: 2022.06.15.-2022.08.31.

Projekt célja: Tető teljes felújítása

 

Megújult a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola tetőszerkezete

Az átadásra 2022. október 17.-én került sor az oktatási- nevelési intézmény udvarán.

A felújítás régóta váratott magára, a több mint 25 millió forintos támogatást a Magyar Falu Program biztosította az iskola számára. Az 5. osztályosok dalcsokra után az intézmény vezetője, Szabó Mónika köszöntötte az egybegyűlteket. A miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár Vitályos Eszter beszédében kifejtette örömét, hogy a szlovák nemzetiségű általános iskola a fejlődés útjára lépett. A Váci Tankerületi Központ igazgatója Verebélyi Gábor Ákos az oktatási nevelési intézmény mesés környezetét méltatta.

Az átadáson részt vett a Váci Tankerületi Központ Tankerületi Tanácsának tagja és a Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola volt intézményvezetője Papucsekné Glück Márta, Pilisszentkereszt polgármestere Peller Márton, valamint a tankerület munkatársai.

 

Magyar Falu Program 2022 Magyar Falu Program 2022 Magyar Falu Program 2022 Magyar Falu Program 2022

 

Magyar Falu Program 2022 Magyar Falu Program 2022 Magyar Falu Program 2022 Magyar Falu Program 2022 Magyar Falu Program 2022 Magyar Falu Program 2022

 

 

Balesetbiztosítás


A Magyar Állam képviseletében eljáró Miniszterelnöki Kormányiroda két naptári évre - 2022. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig - szóló szerződést kötött a Groupama Biztosító Zrt.-vel, mint vezető biztosítóval, valamint a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-vel, mint együttbiztosítóval annak érdekében, hogy az általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról szóló 119/2003.(VIII.14.) Kormányrendeletnek megfelelően biztosított korosztályba tartozó személyek a 3. életévük betöltésének napjától 18. életévük betöltésének napjáig államilag finanszírozott balesetbiztosítási védelemben részesüljenek.

 

Részletes tájékoztatás – különös tekintettel a szolgáltatási igény bejelentésére – az alábbi linken érhető el:

Tájékoztató megtekintése ...


Iskolánk elérhetőségei
2098 Pilisszentkereszt
Rákóczi Ferenc utca 12.
Tel.: 06 -26 -347-638 / +3630-715-3215
OM azonosító: 032400

Iskolánk elérhetőségei
részletek...
Határtalanul
Kövessen minket a Facebook-on!
Slovenská národnostná základná škola v Mlynkoch
https://mlynkysuli.hu
06 -26 -347-638 / +3630-715-3215