Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola

Slovenská národnostná základná škola v Mlynkoch

Nyári ügyelet / Letné stránkové dni


ügyelet


Kedves Szülők!
Kérjük Önöket, hogy adójuk 1 %-ával idén is támogassák iskolánk alapítványát.
Pilisszentkereszti Iskoláért Alapítvány
18682908-1-13
Támogatásukat köszönjük.

Határtalanul 2024 - projekt zárása / Bez hraníc 2024 - uzavretie programu


 

2024 június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napján került sor a Határtalanul projekt zárására.

A Kézfogás című dal közös eléneklése előtt a résztvevők megosztották élményeiket az érdeklődőkkel, s prezentáció formájában mutatták be a tanulmányi kirándulás során látottakat. Ezt követően a felvidéki táncokkal ismertetett meg bennünket Lengyel Szabolcs és csapata, majd egy fergeteges táncházzal zárult a nap.

Hati2024

 Hati20241

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 4. júna 2024 v Deň národnej spolupatričnosti bol uzavretý projekt Bez hraníc (Határtalanul). Pred spoločným zaspievaním piesne Podanie ruky (Kézfogás) sa účastníci podelili so záujemcami o svoje zážitky a formou prezentácie prezentovali, čo videli počas študijnej cesty. Potom nám Szabolcs Lengyel a jeho tím predstavili hornouhorské tance a deň sa skončil tančiarňou v dobrej nálade.

Képek / Fotky:

Határtalanul 2024 - projekt zárása / Bez hraníc 2024 - uzavretie programu

 

Hat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hat1

Szlovák Ének és Versmondó Verseny / Slovenské spievanky a veršovačky


Május 15-én tanulóink részt vettek a Magyarországi Szlovákok Szövetsége által szervezett Slovenské spievanky a veršovačky (Szlovák ének-, vers- és prózamondó verseny) országos verseny regionális fordulóján Budapesten a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégiumban. Nagy sikert arattak.

Az országos fordulóban, amely május 31-én Dabason kerül megrendezésre, iskolánkat az ötödik és hatodik osztályos lányok képviselik kamarakórusukkal, szóló énekkel és szavalattal. 

Spievanky 2

   Spievanky 1

 

 

 

 

 

 

Dňa 15.mája 2024 sa naši žiaci zúčastnili regionálneho kola celoštátnej súťaže Zväzu Slovákov v Maďarsku - Slovenské spievanky a veršovačky v Materskej škole, všeobecnej škole,  gymnáziu a kolégiu s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti. Zožali veľký úspech.

Do celoštátneho kola, ktorý sa uskutoční 31. mája v Dabaši budú školu reprezentovať naše piatačky a šiestačky ako spevácka skupina, solo spev a recitácia.

Tanévzáró Gálaműsor / Galaprogram končiaceho sa školského roka


 

 Pozvánka 

A Magyarság Háza programja / Program Domu Maďarov


HatMájus 08-án került sor Kálócz László a Vekker Műhely tagja vezetésével a budapesti Magyarság Háza által megszervezett programra, ahol a Felvidéki barangolások című, BGA Zrt. által támogatott, Határtalanul programon résztvevő diákok vettek részt. A közösségépítő foglalkozáson a tanulók beszámoltak élményeikről, s a megvalósított közösségépítés és az interaktív játékok hozzájárultak a tanulók sokoldalú személyiségfejlesztéséhez és önismeretéhez is.

Dňa 8. mája sa uskutočnil program organizovaný budapeštianskym Domom Maďarov (Magyarság Háza) pod vedením člena Vekker Műhely László Kálócz, pre žiakov zúčastňujúcich sa na programe Potulky na Hornej zemi (Határtalanul) podporovaným BGA Zrt. Počas venovania sa téme budovania komunity sa žiaci podelili o svoje skúsenosti, pričom realizované budovanie komunity a interaktívne hry prispeli aj k všestrannému rozvoju ich osobnosti a sebapoznaniu.

 

Hat.

Hat 1

Fenntarthatósági Témahét / Týždeň udržateľnosti


temaIskolánk alsó tagozatán az idei Fenntarthatósági Témahéten gazdag, a gyerekek fantáziájára, kreativitására, ügyességére alapozó programot állítottunk össze.

A résztvevők a Kézműves délutánon hulladékból közösségi játékokat készítettek, amikkel a Játékos délutánon kipróbálták ügyességüket. Szeméthalmot válogattak szelektíven, kvízt töltöttek ki a folyosókon elhelyezett ismeretterjesztő plakátok alapján. A Papírszínházban megtudták, hogy mi mindenre jó egy lyukas zacskó. Az első osztályosok hulladékból kollázst készítettek. Kapcsolódtunk a település szemétszedési akciójához.

A jó hangulatú hét ismereteket bővítő és a közösséget erősítő élményekkel zárult.

Köszönjük a segítséget a Kollégáknak és a Hetedikes Lányoknak.

Mónika néni és Ildikó néni

 

Na tohtoročný Týždeň udržateľnosti na 1. stupni sme zostavili bohatý program založený na fantázii, kreativite a zručnosti detí.

Na Remeselníckom popoludní si deti vyrobili spoločenské hry z recyklovateľného odpadu, s ktorými si overili svoje zručnosti na Hernom popoludní. Selektovať museli jednotlivé odpady a vyplniť kvíz na základe informačných plagátov umiestnených na chodbách. V Divadle z papiera zistili, na čo je dobrý vrecúško s dierkami. Prváčikovia vyrobili koláž z odpadu. Zapojili sme aj sa do kampane Tyzbieraj.

Príjemný týždeň zavŕšili zážitky, ktoré rozšírili vedomosti a utužili komunitu.

Ďakujem kolegom a dievčatám zo siedmeho ročníka.

Teta Monika a teta Ildika

 

Színházban / V divadle


Április 29-én Budapestre kirándultunk a 2. osztályosokkal, a Kolibri Színházban néztük meg az Óz, a varázsló című mesejátékot.

Kati néni

29. apríla naši druháci boli na výlete v Budapešti a pozreli si v divadle Kolibri rozprávku Čarodejník Oz.

Teta Kati

Szinhaz 1Szinhaz 2

Teszedd! / Tyzbieraj!


Teszedd2Iskolánk idén is részt vett a Te szedd! akcióban. Alsós és felsős tanulóink a pedagógusok kíséretében szépítették meg intézményünk környékét. Kár, hogy sokan még most sem értik, hogy a szemeteléssel a pilisi környezetet rongálják.

 

Naša škola aj tento rok sa zúčastnila akcie Ty zbieraj! V sprievode učiteľov žiaci nižšieho a vyššieho stupňa skrášľovali okolie inštitúcie. Škoda, že mnohí ľudia stále odhadzujú odpadky a tým poškodzujú životné prostredie Pilíša.

Iskolahívogató / Škola volá


Az áprilisi beíratkozás előtt iskolahívogató foglalkozáson vettek részt szombaton délelőtt a nagycsoportos óvodások óvónénijeik kíséretében. Szüleiknek az igazgató néni tartott tájékoztatót. Képeink az egyik foglalkozáson készültek.

HivogatoHivogato2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pred zápisom do prvej triedy deti veľkej skupiny z materskej školy a ich rodičia sa v sobotu zúčastnili programu Škola volá. Kým prebiehali zamestnania, rodičov informovala riaditeľka. Naše fotografie vznikli na jednom zamestnaní.

Magyar Költészet napja 2024


VersmondóA Magyar Költészet Napján az alsó tagozatos tanulóknak versmondó versenyt szerveztünk. A helyezést elért tanulók nevei: 1. osztályból I. helyezett lett Kaposi Abigél, II. helyezett lett Sipos Lara. A 2. osztályból I. helyezést ért el Fuhl Gergő, II. helyezést ért el Molnár Luca és Paulenyák Zoé. A 3. osztályból Molnár Boróka kapta az I. helyezést, Tóth Nóra a II. helyezést. A 4. osztályból I. helyezett lett Hőgye Boglárka, II. helyezést kapott Tóth Anna. Gratulálunk a győzteseknek, és dicséret minden versmondónak a felkészülésért és előadásért.

Kati néni

Na Deň maďarskej poézie sme pre žiakov 1. stupňa usporiadali súťaž v prednese poézie. Z radov prváčikov Abigél Kaposi získala prvé miesto, druhou sa stala Lara Sipos. Z 2. triedy Gergő Fuhl obsadil prvé miesto, druhé patrilo Luce Molnár a Zoé Paulenyák. Z tretiakov sa na prvé miesto dostala Boróka Molnár, na druhé Nóra Tóth. Z radov štvrtákov „zlato“ putovalo Boglárke Hőgye a „striebro“ Anne Tóth. Víťazom blahoželáme a všetkým básnikom ďakujeme za prípravu a prednes.

Teta Kati

Határtalanul 2024 / Bez hraníc 2024


A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola és a Püspökhatvani Bene József Általános Iskola tanulói 2024 március 24-29. között a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett Határtalanul! programon vehettek részt Felvidéki barangolások címmel.

A tanulmányi kiránduláson azon kívül, hogy szebbnél-szebb tájakon jártunk, szebbnél szebb kastélyokat és várakat látogattunk meg, lehetőségünk volt a gyerekek ismereteit bővíteni a külhoni magyarság sportéletével, kultúrájával, mindennapjaival kapcsolatban is.

Utunk során sok közös élményt és maradandó emlékeket szereztünk. Köszönjük a támogatást!

 Žiaci Sovenskej národnostej základnej školy Mlynky spolu so žiakmi Základnej školy Józsefa Beneho V Pišpeku od 24. marca do 29. marca 2024 vďaka finančnej podpore z Fondu Gábora Bethlena (BGA Zrt.) v rámci programu Bez hraníc (Határtalanul) sa mohli zúčastniť programu Potulky po Hornej zemi. Na študijnej ceste sme okrem návštevy zemepisných krás krajiny a nádherných hradov a zámkov sa poskytla možnosť rozšíriť vedomosti žiakov o športovom, kultúrom a každodennom živote aj Maďarov žijúcich v zahraničí. Počas zájazdu sme získali veľa spoločných zážitkov a trvalých spomienok.

Ďakujeme za podporu!

Képek / Fotky:

Határtalanul 2024 - Bez hraníc 2024

Ľudové noviny cikk / Článok v Ľudových novinách:

Fotosúťaž Mlynčanov a Pišpečanov

Ľudové noviny cikk / Článok v Ľudových novinách:

Potulky mlynských a pišpeckých detí po Slovensku

 

Hat.

 

hat 24

Beíratkozás a 2024-2025. tanévre


Tisztelt Gondviselők.

Az alábbiakban a 2024/2025-ös tanévre történő beiratkozásról olvashatnak. Az egyszerűbb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy elektronikusan töltsék ki az előzetes, elektronikus jelentkezési lapot.

Beküldésére 2024. március 27. (szerda) és 2024. április 19. (péntek) 18 óráig van lehetőségük.

 

Vážení zákonní zástupcovia detí.

Nižšie si môžete prečítať návod na zápis do 1. ročníka na školský rok 2024/2025. Pre jednoduchšiu administráciu odporúčame vyplniť predbežnú elektronickú prihlášku online.

Na to máte možnosť od 27. marca 2024 (streda) do 19. apríla 2024 (piatok) do 18:00 hodiny.

 

Tájékoztató, használati útmutató az online beiratkozásról ...

Fotópályázat


A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola fotóversenyt hirdet,
A víz mint élőhely címmel.

A fotókat a mlynkysuli1@gmail.com email címre kell elküldeni!
Az alkotások benyújtásának határideje: 2024. április 08.

Fotópályázat

 

Igazgatói pályázati felhívás 2024.


Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében igazgató munkakör/feladatkör betöltésére.  A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 15. 23:59

A pályázati kiírás letöltése ...

Kirándulás a Hagyományok Házában


A 2. osztály a tavaszi tanulmányi kiránduláson a Hagyományok Házában járt. A tanulók tanítóikkal múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek részt, illetve megtekintették a kiállításokat.

 

S 2. ročníkom sme sa vybrali na jarný študijný výlet do Domu tradícií. Deti sa so svojimi učiteľkami zúčastnili zaujímavých zamestnaní a pozreli si výstavy.


Hagyományok Háza Hagyományok Háza

 

Iskolai angol verseny


Nagy érdeklődés övezte az idei iskolai angol versenyt, mely február végén került megrendezésre. A gyerekek a korosztályuknak megfelelő szinten és más-más témában, osztályonként egy nyelvi tesztet és egy hallott szövegértés feladatot oldottak meg egy rövidfilm alapján. Sok kiváló és jó eredmény született.
A 4 osztályból Glück Emma a 3., Lipták Balázs a 2., és Hőgye Boglárka az 1 helyezést érte el.
Az 5 osztályból Székely Martin a 3., Kormos Dávid a 2., és Rech Zénó az 1 helyezést érte el.
A 6 osztályból Berzinger Boróka a 3., Rasztik Fruzsina a 2., és Majnics Hanna az első helyezést érte el.
A 7 osztályból Szénássy Gábor a 3.,Mészáros Ádám a 2., és Csehák-Szeifert Lujza az 1 helyezést érte el.
A 8 osztályból Urbanovics Dorina a 3., Pap Mihály a 2., és Kosznovszki Lukács az 1., helyezést érte el.

Congratulation to all the winners!

 

O tohtoročnú školskú anglickú súťaž, ktorá sa konala koncom februára, bol veľký záujem. Deti riešili jazykový test a úlohy, ku ktorým bolo treba pozrieť si krátky film. Všetky zadania boli primerané ich veku. Mnohí dosiahli výborné výsledky.
Zo 4. triedy 3. miesto získala Emma Glücková, 2. Balázs Lipták a 1. Boglárka Hőgyeová.
Z 5. triedy bronzové umiestnenie dosiahol Martin Székely, strieborné Dávid Kormos a zlaté Zénó Rech.
Zo 6. triedy sa na 3. mieste umiestnila Boróka Berzingerová, na 2. Fruzsina Rasztiková a prvenstvo získala Hanna Majnicsová.
Zo 7. triedy tretím sa stal Gábor Szénássy, druhým Ádám Mészáros a prvou Lujza Csehák-Szeifertová.
Z 8. triedy 3. miesto získala Dorina Urbanovicsová, 2. Mihály Pap a 1. Lukács Kosznovszki.

Congratulation to all the winners!
(Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!)


Iskolai angol verseny Iskolai angol verseny

 

Ákom-Bákom Bábszínház


Február 29-én ismételten iskolánkba látogatott az Ákom-Bákom Bábszínház. Az alsósok és a nagycsoportos óvodások Az öreghalász és a nagyravágyó felesége című ismert mesét nézhették meg. Az előadáson most is jól szórakoztunk.

 

29. februára našu školu opäť navštívilo Bábkové divadlo Ákom-Bákom. Žiaci prvého stupňa a veľká skupina zo škôlky si mohli pozrieť známu rozprávku O rybárovi a jeho žene. Opäť sme sa dobre bavili na predstavení.


Ákom-bákom Ákom-bákom

 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny


Az idei Zrínyi Ilona Matematikaversenyre iskolánkból 8 gyerek / 3 - 6. osztály/ nevezett be. Közülük négyen kerültek be a területi fordulóba, amelyet Szentendrén az Izbégi Általános Iskolában, illetve a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium és Általános Iskolában rendeztek meg.
A versenyen jól szerepeltek: Benzinger Boróka 6.osztály, Mikusik Réka 4.osztály, Lipták Balázs 4.osztály, Bakai Barnabás 3.osztály.
Dicséret illeti őket a felkészülésért és a versenyen való helytállásért.

 

Do tohtoročnej matematickej súťaže Ilony Zrínyiovej sa z našej školy prihlásilo 8 detí. Štyria z nich sa prebojovali do krajského kola, ktoré sa konalo v Senondreji na Izbégskej základnej škole a na Základnej škole a gymnáziu Františka Rákocziho II.
V súťaži veľmi dobre reprezentovali našu školu: Boróka Benzingerová (6. ročník), Réka Mikusiková (4. ročník), Balázs Lipták (4. ročník) a Barnabás Bakai (3. ročník).
Zaslúžia si našu pochvalu za prípravu a úspešné súťaženie.

Kazinczy Szép magyar beszéd verseny


A Kazinczy Szép magyar beszéd verseny területi döntőjét 2024. február 2-án Pomázon a Sashegyi Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban rendezték meg. Az iskolai fordulón legjobban szereplő tanulók kétfordulós versenyen vettek részt. Felolvastak egy szabadon választott szöveget, majd egy a zsűri által választott részletet kellett tolmácsolniuk néhány perces felkészülési idő után. Az erős és szépszámú mezőnyben diákjaink nagyszerűen szerepeltek, színvonalasan képviselték iskolánkat.
Az 5-6. évfolyamon Pap Róza 5. o. és Szép-Gyaraki Csongor 6. o.;
a 7-8. évfolyamon Csehák-Szeifert Lujza és Nagyváti Boróka 7. osztályos tanulók versenyeztek.
Felkészítő tanáruk Kóczián Mária tanárnő volt.

 

Regionálne kolo Kazinczyho pekná maďarská reč sa konalo 2. februára 2024 v Pomázi na Základnej škole a gymnáziu Sándora Sashegyiho. Žiaci, ktorí sa najlepšie umiestnili v školskom kole, sa zúčastnili súťaže, ktorá pozostávala z dvoch častí. Prečítali voľne zvolený text a po niekoľkých minútach prípravy úryvok, ktorý vybrala porota. V tomto silnom, početnom poli naši žiaci boli bravúrni a na vysokej úrovni reprezentovali školu.
Z 5. a 6. ročníka súťažili Róza Papová a Csongor Szép-Gyaraki,
zo 7. a 8. triedy Lujza Cseháková-Szeifertová a Boróka Nagyvátiová.
Pripravujúcou učiteľkou bola Mária Kócziánová.


Kazinczy Kazinczy

 


Iskolánk elérhetőségei
2098 Pilisszentkereszt
Rákóczi Ferenc utca 12.
Tel.: 06 -26 -347-638 / +3630-715-3215
OM azonosító: 032400

Iskolánk elérhetőségei
részletek...
Határtalanul
Kövessen minket a Facebook-on!
Slovenská národnostná základná škola v Mlynkoch
https://mlynkysuli.hu
06 -26 -347-638 / +3630-715-3215