Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola

Slovenská národnostná základná škola v Mlynkoch

Várunk Téged / Čakáme Ťa


Reklám

Iskolanyitogató 2024. április 13-án / Škola volá 13. mapríla 2024


A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola várja az iskolába készülő elsősöket és szüleiket.

Slovenská národnostná základná škola v Mlynkoch čaká budúcich prváčikov a ich rodičov.

Iskolahívogató 2024

 
Iskolahívogató 2024 sk

Beíratkozás a 2024-2025. tanévre


A 2024/2025-ös tannévre szóló általános iskolai beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:

 

2024. április 18. (csütörtök) 8 és 18 óra között és

2024. április 19. (péntek) 8 és 18 óra között

A beíratkozással kapcsolatos további fontos információk elolvashatók az alábbi Hirdetményben:
Hirdetmény- beíratkozás

Tisztelt Gondviselők.

Az alábbiakban a 2024/2025-ös tanévre történő beiratkozásról olvashatnak. Az egyszerűbb ügyintézés érdekében javasoljuk, hogy elektronikusan töltsék ki az előzetes, elektronikus jelentkezési lapot.

Beküldésére 2024. március 27. (szerda) és 2024. április 19. (péntek) 18 óráig van lehetőségük.

 

Vážení zákonní zástupcovia detí.

Nižšie si môžete prečítať návod na zápis do 1. ročníka na školský rok 2024/2025. Pre jednoduchšiu administráciu odporúčame vyplniť predbežnú elektronickú prihlášku online.

Na to máte možnosť od 27. marca 2024 (streda) do 19. apríla 2024 (piatok) do 18:00 hodiny.

 

Tájékoztató, használati útmutató az online beiratkozásról ...

Fotópályázat


A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola fotóversenyt hirdet,
A víz mint élőhely címmel.

A fotókat a mlynkysuli1@gmail.com email címre kell elküldeni!
Az alkotások benyújtásának határideje: 2024. április 08.

Fotópályázat

 

Igazgatói pályázati felhívás 2024.


Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola pályázatot hirdet Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében igazgató munkakör/feladatkör betöltésére.  A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 15. 23:59

A pályázati kiírás letöltése ...

Kirándulás a Hagyományok Házában


A 2. osztály a tavaszi tanulmányi kiránduláson a Hagyományok Házában járt. A tanulók tanítóikkal múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek részt, illetve megtekintették a kiállításokat.

 

S 2. ročníkom sme sa vybrali na jarný študijný výlet do Domu tradícií. Deti sa so svojimi učiteľkami zúčastnili zaujímavých zamestnaní a pozreli si výstavy.


Hagyományok Háza Hagyományok Háza

 

Iskolai angol verseny


Nagy érdeklődés övezte az idei iskolai angol versenyt, mely február végén került megrendezésre. A gyerekek a korosztályuknak megfelelő szinten és más-más témában, osztályonként egy nyelvi tesztet és egy hallott szövegértés feladatot oldottak meg egy rövidfilm alapján. Sok kiváló és jó eredmény született.
A 4 osztályból Glück Emma a 3., Lipták Balázs a 2., és Hőgye Boglárka az 1 helyezést érte el.
Az 5 osztályból Székely Martin a 3., Kormos Dávid a 2., és Rech Zénó az 1 helyezést érte el.
A 6 osztályból Berzinger Boróka a 3., Rasztik Fruzsina a 2., és Majnics Hanna az első helyezést érte el.
A 7 osztályból Szénássy Gábor a 3.,Mészáros Ádám a 2., és Csehák-Szeifert Lujza az 1 helyezést érte el.
A 8 osztályból Urbanovics Dorina a 3., Pap Mihály a 2., és Kosznovszki Lukács az 1., helyezést érte el.

Congratulation to all the winners!

 

O tohtoročnú školskú anglickú súťaž, ktorá sa konala koncom februára, bol veľký záujem. Deti riešili jazykový test a úlohy, ku ktorým bolo treba pozrieť si krátky film. Všetky zadania boli primerané ich veku. Mnohí dosiahli výborné výsledky.
Zo 4. triedy 3. miesto získala Emma Glücková, 2. Balázs Lipták a 1. Boglárka Hőgyeová.
Z 5. triedy bronzové umiestnenie dosiahol Martin Székely, strieborné Dávid Kormos a zlaté Zénó Rech.
Zo 6. triedy sa na 3. mieste umiestnila Boróka Berzingerová, na 2. Fruzsina Rasztiková a prvenstvo získala Hanna Majnicsová.
Zo 7. triedy tretím sa stal Gábor Szénássy, druhým Ádám Mészáros a prvou Lujza Csehák-Szeifertová.
Z 8. triedy 3. miesto získala Dorina Urbanovicsová, 2. Mihály Pap a 1. Lukács Kosznovszki.

Congratulation to all the winners!
(Všetkým výhercom srdečne blahoželáme!)


Iskolai angol verseny Iskolai angol verseny

 

Ákom-Bákom Bábszínház


Február 29-én ismételten iskolánkba látogatott az Ákom-Bákom Bábszínház. Az alsósok és a nagycsoportos óvodások Az öreghalász és a nagyravágyó felesége című ismert mesét nézhették meg. Az előadáson most is jól szórakoztunk.

 

29. februára našu školu opäť navštívilo Bábkové divadlo Ákom-Bákom. Žiaci prvého stupňa a veľká skupina zo škôlky si mohli pozrieť známu rozprávku O rybárovi a jeho žene. Opäť sme sa dobre bavili na predstavení.


Ákom-bákom Ákom-bákom

 

Zrínyi Ilona Matematikaverseny


Az idei Zrínyi Ilona Matematikaversenyre iskolánkból 8 gyerek / 3 - 6. osztály/ nevezett be. Közülük négyen kerültek be a területi fordulóba, amelyet Szentendrén az Izbégi Általános Iskolában, illetve a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium és Általános Iskolában rendeztek meg.
A versenyen jól szerepeltek: Benzinger Boróka 6.osztály, Mikusik Réka 4.osztály, Lipták Balázs 4.osztály, Bakai Barnabás 3.osztály.
Dicséret illeti őket a felkészülésért és a versenyen való helytállásért.

 

Do tohtoročnej matematickej súťaže Ilony Zrínyiovej sa z našej školy prihlásilo 8 detí. Štyria z nich sa prebojovali do krajského kola, ktoré sa konalo v Senondreji na Izbégskej základnej škole a na Základnej škole a gymnáziu Františka Rákocziho II.
V súťaži veľmi dobre reprezentovali našu školu: Boróka Benzingerová (6. ročník), Réka Mikusiková (4. ročník), Balázs Lipták (4. ročník) a Barnabás Bakai (3. ročník).
Zaslúžia si našu pochvalu za prípravu a úspešné súťaženie.

Kazinczy Szép magyar beszéd verseny


A Kazinczy Szép magyar beszéd verseny területi döntőjét 2024. február 2-án Pomázon a Sashegyi Sándor Általános Iskola és Gimnáziumban rendezték meg. Az iskolai fordulón legjobban szereplő tanulók kétfordulós versenyen vettek részt. Felolvastak egy szabadon választott szöveget, majd egy a zsűri által választott részletet kellett tolmácsolniuk néhány perces felkészülési idő után. Az erős és szépszámú mezőnyben diákjaink nagyszerűen szerepeltek, színvonalasan képviselték iskolánkat.
Az 5-6. évfolyamon Pap Róza 5. o. és Szép-Gyaraki Csongor 6. o.;
a 7-8. évfolyamon Csehák-Szeifert Lujza és Nagyváti Boróka 7. osztályos tanulók versenyeztek.
Felkészítő tanáruk Kóczián Mária tanárnő volt.

 

Regionálne kolo Kazinczyho pekná maďarská reč sa konalo 2. februára 2024 v Pomázi na Základnej škole a gymnáziu Sándora Sashegyiho. Žiaci, ktorí sa najlepšie umiestnili v školskom kole, sa zúčastnili súťaže, ktorá pozostávala z dvoch častí. Prečítali voľne zvolený text a po niekoľkých minútach prípravy úryvok, ktorý vybrala porota. V tomto silnom, početnom poli naši žiaci boli bravúrni a na vysokej úrovni reprezentovali školu.
Z 5. a 6. ročníka súťažili Róza Papová a Csongor Szép-Gyaraki,
zo 7. a 8. triedy Lujza Cseháková-Szeifertová a Boróka Nagyvátiová.
Pripravujúcou učiteľkou bola Mária Kócziánová.


Kazinczy Kazinczy

 

Köszönjük!


A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola farsangi báljának támogatói:

Támogatók

A Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola nevében köszönjük a felajánlásokat és a támogatásokat, amivel a szülők hozzájárultak farsangi bálunk sikeréhez!

Az iskola pedagógusai

Digitális kompetenciamérés


2024. február 12-én az Oktatási Hivatal dolgozója, Vagács Zsuzsanna, előadást tartott pedagógusainknak a digitális kompetenciamérés eredményeiről.

 

12. februára 2024 pracovníčka Školského úradu Zsuzsanna Vagács nám prednášala o výsledkoch digitálneho merania kompetencií.


Digitális kompetenciamérés Digitális kompetenciamérés

 

Kedves Szülők!


 

Hittan oktatás

 

Mit tegyen, ha gyermekét katolikus hit- és erkölcstanra szeretné járatni?

 

Kérjük olvassa el lenti információs anyagokat, (és) vagy látogasson el az iskolában megrendezett tájékoztatóra.

Hittan oktatás

 

Teendők jelentkezési szándék esetén ... További információk a hitoktatásról ...

 

Tájékozódhat az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye Hitoktatási Felügyelősége honlapján is.

https://ebphitoktatas.hu/katolikushittan

 

Kiállításon voltunk


Ötödik osztályosaink 2024. február 09-én néhány hatodik osztályos tanulóval együtt a történelem órán kívül is elmerülhettek az ókori görögök varázslatos világában. A budapesti Ancient Greece Kiállítás megtekintése kiváló alkalmat nyújtott arra, hogy behatóbban is megismerhessék a két legjelentősebb hellászi poliszban élő ókori görögök, az athéniak és a spártaiak történelmét, kultúráját, életmódját, hiedelemvilágát.

Boli sme na výstave

9. februára 2024 sa naši piataci spolu s niektorými šiestakmi mohli ponoriť do čarovného sveta starovekých Grékov aj mimo hodiny dejepisu. Návšteva výstavy Ancient Greece v Budapešti bola skvelou príležitosťou bližšie spoznať históriu, kultúru, životný štýl a náboženské predstavy starovekých Grékov žijúcich v dvoch najvýznamnejších polis Helady v Aténach a Sparte.


Kiállításon voltunk Kiállításon voltunk
Kiállításon voltunk Kiállításon voltunk
Kiállításon voltunk Kiállításon voltunk

 

Magyar Kultúra Napja


Nem mindennapi előadókkal ünnepeltük iskolánkban idén a Magyar Kultúra Napját: a Kossuth-díjas Sebő Ferenc, aki a Nemzet Művésze is, és zenekarának egyik tagja, Soós Réka, Junior Primissima díjas népzenész voltak vendégeink. Főleg Weöres Sándor megzenésített verseit hallhatták a gyermekek, de volt közös éneklés is. Sebő Ferenc a költő vidám verseiből is előadott néhányat a nézőközönség nagy derültségére.
Ezúton is köszönjük a művészeknek a színvonalas előadást.
Kati néni, Laci bácsi

 

30. januára sme v našej škole oslávili Deň maďarskej kultúry s mimoriadnymi interpretmi. Pozvanie prijali nositeľ Kossuthovej ceny, Národný umelec Ferenc Sebő a nositeľka ceny Junior Primissima Réka Soósová. Deti si vypočuli v sprievode hudobných nástrojov najmä básne Sándora Weöresa, a s umelcami si zaspievali. Ferenc Sebő sa pripravil aj s veselými básňami od autora, s čím rozosmial obecenstvo.
Touto cestou ďakujeme umelcom za výborné predstavenie.
Teta Kati a ujo Laci


Kultúra Napja Kultúra Napja

 

Kazinczy szép magyar beszéd verseny


2024. január 25-én megtartottuk a Kazinczy szép magyar beszéd verseny iskolai fordulóját.
Az 5-6 osztályos kategóriában Kittenberger Kálmán egy elefántokról szóló leírását olvasták fel a versenyzők.
I. helyezettek: Pap Róza 5. osztály, Szép-Gyaraki Csongor 6. osztály
II. helyezettek: Rech Zénó 5. osztály, Szemán Csenge 6. osztály
III. helyezett: Dénesi Kristóf Merse 6. osztály
Az 7-8 osztályos kategóriában Vágó Márta József Attiláról szóló visszaemlékezésének egy részletét olvasták fel a résztvevők.
I. helyezettek: Nagyváti Boróka, Csehák-Szeifert Lujza 7. osztály
II. helyezett: Urbanics Darinka 8. osztály
Az eredményhirdetésre január 26-án, pénteken került sor. A területi fordulón Pap Róza, Szép-Gyaraki Csongor, Nagyváti Boróka és Csehák-Szeifert Lujza fogja képviselni.

25. januára 2024 sme usporiadali školské kolo súťaže Kazinczyho pekná maďarská reč.
Súťažiaci z 5. a 6. triedy vo svojej kategórii nahlas čítali opis o slonoch od Kolomana Kittenbergera.
I. miesto: Róza Papová 5. trieda, Csongor Szép-Gyaraki 6. trieda
II. miesto: Zénó Rech 5. trieda, Csenge Szemánová 6. trieda
III. miesto: Kristóf Merse Dénesi 6. trieda
Súťažiaci z 7. a 8. triedy vo svojej kategórii nahlas čítali rozpomienku na Attilu Józsefa od Márta Vágóovej.
I. miesto: Boróka Nagyvátiová, Lujza Csehák-Szeifertová 7. trieda
II. miesto: Darinka Urbanicsová 8. trieda
Vyhlásenie výsledkov sa konal piatok, 26. januára. Na regionálnom kole súťaže nás bude reprezentovať Róza Papová, Csongor Szép-Gyaraki, Boróka Nagyvátiová a Lujza Csehák-Szeifertová.

 

Kazinczy verseny  Kazinczy verseny  Kazinczy verseny  Kazinczy verseny

 

Felsős Szlovák Kommunikációs Verseny


2024. január 18-án került megrendezésre a Felsős Szlovák Kommunikációs Verseny, amely az egészség-betegség témakörből merített.
Az 5. osztályból Rech Zénó a 3., Pap Róza a 2. és Székely Martin az 1. helyezést érte el.
A 6. osztályból Spiegelhalter Noel a 3., Dénesi Kristóf Merse a 2. és Szép- Gyaraki Csongor az 1. lett.
A 7. osztályból Motika Milica a 3., Nagyváti Boróka a 2. és Csehák-Szeifert Lujza az 1. helyezést érte el.
A 8. osztályból Grezner Alex a 3., Daniss Hanna a 2. és Puha Regina az 1. lett.
Az Okleveleket és a SlovakUm gyerekkönyvét, a Ľudo-t, január 26-án, pénteken, vették át a tanulók.

 

18. januára 2024 sme usporiadali Komunikačnú súťaž pre žiakov vyššieho stupňa na tému Zdravie-choroba.
5. ročník: 3. miesto- Zénó Rech, 2. miesto- Róza Papová, 1. miesto Martin Székely;
6. ročník: 3. miesto- Noel Spiegelhalter, 2. miesto Kristóf Merse Dénesi, 1. miesto- Csongor Szép-Gyaraki;
7. ročník: 3. miesto- Milica Motiková, 2. miesto- Boróka Nagyvátiová, 1. miesto- Lujza Csehák-Szeifertová;
8. ročník: 3. miesto- Alex Grezner, 2. miesto- Hanna Danissová, 1. miesto- Regina Puhová.
Diplomy a knihu pre deti s názvom Ľudo si deti mohli prevziať 26. januára.


Szlovák Komunikációs Versenyt Szlovák Komunikációs Versenyt

 

Adventi témahét


2023 utolsó tanítási hetén került megrendezésre iskolánkban az Adventi témahét, amely csütörtökön fergeteges ünnepi műsorral zárult. A 4. és a 8. osztályt Papucsek Márta készítette fel, a zenészeket Vasvári Márta Mirjam.

Posledný vyučovací týždeň v roku 2023 sa v našej škole konal adventný tematický týždeň, ktorý sa vo štvrtok skončil fantastickým slávnostným programom. 4. a 8. ročník pripravila Marta Papučeková, hudobníkov Marta Mirjam Vasváriová.

 

Adventi témahét Adventi témahét Adventi témahét Adventi témahét

 

Adventi gyertyagyújtás


Általános iskolánk és a Pilisszentkereszti Szlovák Önkormányzat 2023. december 3-án szervezte meg az első Adventi gyertyagyújtást a pilisszentkereszti emlékparkban.

 

Slovenská samospráva v Mlynkoch a naša základná škola 3. decembra 2023 usporiadali v pamätnom parku obce slávnosť spojenú so zapálením prvej adventnej sviečky a kultúrnym programom.


Adventi gyertyagyújtás Adventi gyertyagyújtás

 

Vers- és prózamondó verseny


2023. november 21-én adott otthont a budapesti szlovák iskola az Angyalföldi Szlovák Önkormányzat hagyományos vers- és prózamondó versenyének, amelyen 70 tanuló vett részt Dabas-Sáriból, Dunaegyházáról, Piliscsévről, Jásdról, Pilisszentkeresztről és Budapestről. Iskolánk 6. osztályos tanulója Dénesi Kristóf Merse a 2. helyezést érte el. Gratulálunk!

 

Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti usporiadala 21. novembra 2023 v knižnici budapeštianskej slovenskej školy tradičnú súťaž v prednese prózy a poézie, ktorej sa zúčastnilo 70 žiakov z Dabašu-Šáre, Dunaeďháze, Čívu, Jášču, Mlynkov a Budapešti. Žiak našej školy, Kristóf Merse Dénesi získal 2. miesto. Gratulujeme!


Vers- és prózamondó verseny Vers- és prózamondó verseny

 


Iskolánk elérhetőségei
2098 Pilisszentkereszt
Rákóczi Ferenc utca 12.
Tel.: 06 -26 -347-638 / +3630-715-3215
OM azonosító: 032400

Iskolánk elérhetőségei
részletek...
Kövessen minket a Facebook-on!
Slovenská národnostná základná škola v Mlynkoch
https://mlynkysuli.hu
06 -26 -347-638 / +3630-715-3215