Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola

Slovenská národnostná škola Mlynky

Pályázati kiírás


A Váci Tankerületi Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására.

Részletekért kérjük olvassa el az alább linken található pályázati leírást!

Pályázati leírás megtekintése ...

Változás a beiratkozással kapcsolatban


Változás a beiratkozással kapcsolatban

 

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

 

Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg. 

 

A beiratkozás szakaszai:

A beiratkozás két szakaszban történik:

 • A beiratkozás első szakaszában április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik
 • nem állami fenntartású általános iskolába,

vagy

 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

 

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola[1].
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába[2] kívánják beíratni.

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg.

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

 

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

 

* Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében az első/második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére (a kísérő levélben utalunk rá, hogy itt az iskolára vonatkozóan kell megfogalmazni a szöveget. Amennyiben mindkét szakasz igaz, akkor az első szakaszhoz pontosan meg kell fogalmazni, hogy milyen tagozat (sport, emelt szintű művészet, nemzetiségi) választására van lehetőség.)

 

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.

 

* Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség (iskola ezt személyre szabhatja, de erre vonatkozóan a kiküldendő levélben azért küldhetünk ajánlást)

 

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

 

 

[1] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

[2] Felhívom figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

Beiratkozás


B E I R A T K O Z Á S

 

Tisztelt Szülők!

Nagyon sok szeretettel várjuk

a Pilisszentkereszti Szlovák Nemzetiségi Általános Iskolába leendő

első osztályos gyermekeiket.

 

A beiratkozás módja:

A rendkívüli helyzetre való tekintettel gyermekeik beíratására a 2020/2021-es tanévre folyamatosan, többféle módon van lehetőségük.

Online beiratkozás

 1. Nyissa meg az https://eugyintezes.e-kreta.hu oldalt (javasolt böngésző: Google Chrome)

 2. A megjelenő oldal a bal felső menüpont a „BEIRATKOZÁS”, ezen belül válasszák az első lehetőséget: „Beiratkozás általános iskolába – BÁI” (a felugró üzeneten olvassák el, majd kattintsanak az OK gombra)

 1. A bejelentkezéshez hozzanak létre egy ideiglenes regisztrációt

 2. Jelentkezzenek be a rendszerbe

 3. A bejelentkezés után a beiratkozás menüben megnyílik egy adatlap, melyet értelemszerűen ki kell tölteni

További segítség: https://tudasbazis.ekreta.hu/pages/viewpage.action?pageId=17761398

 

Személyesen:

Személyes beíratás esetén kérjük telefonon vagy e-mailben egyeztessenek velünk időpontot, hogy egyszerre csak egy szülő tartózkodjon az épületben.

Elérhetőségek: 06-30-715-3215 (9:00 – 11:00, 13:00 – 15:00),  mlynkysuli@gmail.com

 

Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!

Papucsekné Glück Márta

intézményvezető

Tájékoztatás


Tisztelt Szülők!

Kérjük, hogy a kiküldött Google kérdőívet mihamarabb szíveskedjenek kitölteni.

Tájékoztatjuk Önöket. hogy holnaptól fokozottan kövessék a Kréta felületét. A tanulók ezen a rendszeren keresztül kapnak feladatokat, tájékoztatást.

Tantestület

 

Rendkívüli helyzet - Új oktatási munkarend


Tisztelt Szülők!

 

Mint arról már bizonyára értesültek, a tegnapi napon Orbán Viktor Miniszterelnök úr bejelentette, hogy hétfőtől (2020. március 16.) úgynevezett tantermen kívüli digitális munkarend lesz érvényben. Ettől a naptól a gyermekeket ne küldjék, ne hozzák iskolába, azonban a tanév nem ér véget, az oktatás digitális úton fog folytatódni. Ezen munkarend részletei kidolgozás alatt állnak, várjuk az oktatási államtitkár ajánlásait. Amennyiben bármilyen új információ áll rendelkezésünkre, azt megosztjuk Önökkel a Kréta rendszeren keresztül. Az iskola minden pedagógusa azon dolgozik, hogy sikeres és eredményes tanévet zárjanak gyermekeik.

 

Tisztelettel:

Papucsekné Glück Márta

intézményvezető

Kapcsolódó tájékoztató anyagok megtekintése, letöltése 

 

Tájékoztató a digitális munkarendről Tanulóink részére ... 

 

Tájékoztató a Szülők részére ... 

 

KRÉTA elektronikus napló tájékoztató


Iskolánkban bevezetésre került a KRÉTA elektronikus napló használata. Segítségével a szülő/gondviselő a napszaktól függetlenül, akár munkaidőn kívül is tájékozódni tud gyermeke tanulmányi előmeneteléről.

A felületen naprakész információkhoz juthat a diák értékeléseivel, mulasztásaival, feljegyzéseivel kapcsolatban.

Az új e-napló a https://klik032400001.e-kreta.hu oldalon keresztül érhető el. A belépéshez szükséges felhasználói azonosítót és jelszót az osztályfőnököktől kapják meg.

Bővebb tájékoztató megtekintése ...

E-ellenőrző segítség


Kréta információk

Baleset biztosítási tájékoztató


A Magyar Állam nevében a Miniszterelnöki Kormányiroda két naptári évre – 2020. január 1-től
2021. december 31-igtartó időszakra – szóló szerződést kötött az UNIQA Biztosító Zrt.-vel

Bővebb tájékoztató megtekintése ...

Tanévkezdés 2019/2020


INFORMÁCIÓK A TANÉVKEZDÉSRŐL

 

Tanévnyitó: 2019. SZEPTEMBER 2. (HÉTFŐ) 8 ÓRA

Ünneplő ruhában (fehér ing/blúz, sötét alj) várjuk a tanulókat 7:30-tól.

Ezen a napon 10:45-kor mennek haza a gyerekek, a tankönyveket is ekkor viszik haza.

 

Az elsősöket a tantermükben (alsós rész 1. emelet, 1. terem) várja Bea néni, itt leteszik a gyerekek a táskáikat, amelyekben magukkal hozták a korábban kiadott listán szereplő eszközöket, majd 7:45-kor átsétálnak szüleikkel együtt az óvodába.

Az elsős gyerekek szülei számára Ezen a napon (09. 02.)

17 órakor szülői értekezletet tartunk.

 

A felsőbb évfolyamos (2.-8. osztály) tanulók 7:45-re érkezzenek a tantermükbe.

Kérjük, hogy a szükséges iskolai eszközöket hozzák magukkal! (alsó tagozat – az iskola által kiadott listán szereplő eszközöket, felső tagozat – jegyzetfüzet, tolltartó)

A gyerekek táskájában legyen tízórai és innivaló!

 

TANTERMI VÁLTOZÁSOK

 1. osztályosok tanterme az alsós rész földszintjén lévő 2. terem
 2. osztályosok tanterme a felsős folyosó 4. terme

 

NAPKÖZI – MENZA

Hétfőn (09. 02.) még nem biztosítunk étkezést!

Kedden (09.03.) a napközi már működik (alsósoknak étkezés van), a felső tagozatsok – igény szerint – szerdától étkezhetnek.

 

Amennyiben kérdésük van, keressenek minket bizalommal.

 

MINDENKINEK EREDMÉNYES TANÉVET KÍVÁNUNK!


Iskolánk elérhetőségei
2098 Pilisszentkereszt
Rákóczi Ferenc utca 12.
Tel.: 06 -26 -347-638
OM azonosító: 032400

Iskolánk elérhetőségei
részletek...
Kövessen minket a Facebook-on!
Hír archivum
Slovenská národnostná škola Mlynky
https://mlynkysuli.hu
06 -26 -347-638